top of page

Tyrimas: investicijų poreikiai ir pasirengimas investicijoms gauti tarp Lietuvos socialinių verslų

Kviečiame dalyvauti „70 Ventures“ ir „Katalista Ventures“ atliekamoje apklausoje, kuri yra projekto „Social Finance Lithuania“ dalis.


Projekto tikslas - išsiaiškinti socialinių verslų, nevyriausybinių organizacijų, poveikio organizacijų ir tikslo siekiančių verslininkų bei investuotojų finansavimo ir investicijų poreikius. Projekto pabaigoje sukursime būdą, siekiantį užtikrinti, kad finansavimas ir investicijos patektų ten, kur jų reikia, ir tinkamu laiku.


Šio tyrimo tikslas - išanalizuoti Lietuvos socialinių verslų, NVO, poveikio organizacijų ir tikslo siekiančių verslininkų investavimo poreikius ir pasirengimą investicijoms gauti.


Paklausos tyrimas: Investicijų poreikiai ir pasirengimas tarp Lietuvos socialinių įmonių

Jūsų dalyvavimas apklausoje padės mums:


  • Nustatyti esamą paklausos būklę ekosistemoje

  • Parengti finansinio instrumento strategiją ir planą, kuris padės gauti finansavimą ir investicijas socialiniems bei poveikio verslams Lietuvoje.

  • Suprasti kokia pagalba reikalinga siekaint didinti pasirengimą investicijoms, kad socialiniai verslai būtų visapusiškai pasirengę pasinaudoti investicijų teikiamomis galimybėmis.

  • Teikti mokymus stiprinančius tiek investuotojų, tiek investicijų gavėjų gebėjimus

  • Rasti jūsų organizacijai galimai potencialius investuotojus ar paramos organizacijas.


Už projekto kordinavimą atsakingi „70 Ventures“ ir „Katalista Ventures“, remiami VšĮ „Versli Lietuva“, Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) Lietuvoje ir Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje. Taip pat veikia platesnė suinteresuotųjų šalių partnerystė.


Projektą dalinai finansuoja Europos Komisija pagal Užimtumo ir socialinių inovacijų programą „EaSI“ (2014-2020 m.) „Veiksmai, skirtididinti socialinių įmonių finansavimo galimybes“.


Ši apklausa yra anoniminė ir joje nėra jokios jus identifikuojančios informacijos, išskyrus atvejus, kai konkrečiame apklausos klausime jos aiškiai prašoma.


Comments


bottom of page