top of page
About Social Finance Lithuania

Apie
Social Finance Lithuania

Social Finance Lithuania projekto tikslai:

Explore more

Socialinėms verslams skirtų finansinių priemonių tyrimas ir kūrimas

Socialinių verslų pasirengimo investicijoms gauti didinimas

Dalijimasis patirtimi ir žiniomis apie ES gerosios praktikos pavyzdžius

Kaip mes tai padarysime?

Social Finance Lithuania Ecosystem Mapping

Ekosistemos analizė

Analizė ir rinkos vertinimas, socialinio finansavimo mechanizmų bei kuriamų priemonių galimybių ir tinkamumo vertinimas, metodikų, priemonių ir procesų kūrimas.

Pasirengimas investicijoms

Žinių sklaida ir įtraukus praktines patirties dalijimasis (angl. know-how) tarp užimtumo ir socialinių inovacijų (angl. EaSI) programoje dalyvaujančių šalių. Tai apima mokomuosius vizitus, ekspertų vedamus seminarus, priemonių ir procedūrų pritaikymą ir kt.

Social Finance Lithuania Investment Readiness
Social Finance Lithuania Investment Strategy

Investicijų strategija

Rinkodaros ir verslo ryšių plėtros veiksmai, kuriais siekiama pritraukti papildomų investuotojų. Tai apima susitikimų ir konferencijų organizavimą, dalyvavimą aktualiuose renginiuose, siekiant prisidėti prie investavimo strategijų formavimo bei plėtros.

Žinių dalijimasis

Mokymų programos bei gebėjimų stiprinimo veiklos, kuriomis siekiama ugdyti pasirengimą investicijoms ir investicijų valdymo kompetencijas.

Social Finance Lithuania Knowledge Sharing

Partneriai

About Social Finance Lithuania
Logo 70V
eu_flag.jpeg

Ši svetainė gavo finansinę paramą iš Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos „EaSI“ (2014-2020).

Šioje svetainėje pateikta informacija nebūtinai atspindi oficialią Europos Komisijos poziciją.

IA.jpeg
Logo Europos socialinio fondo agentūra
nordic-council-of-ministers-office-in-lithuania-logo-vector.png
bottom of page